PARIS-DEKLARATIONEN

Stockholm 10 mars 2019
Ett tack till The Way of Reason som publicerat Parisdeklarationen 2017/ 10/17.
Ett välformulerat dokument, som jag som konservativ uppskattar och som jag anser lägger grunden det Europa jag vill se.
Det finns alltså ett alternativ till dagens sönderfallande Europa. Vi är inte passiva undersåtar dominerade av despotiska krafter om detta dokuments innehåll faller i god jord. Jag vet att det är lättare sagt än gjort, men någonstans måste motståndet till de politiska despoterna finnas i de djupa folklagren (Gula västarna t.ex), ett motstånd som sätter upp ett skydd mot de härskande eliternas vansinne. ,
Här ett utdrag punkt 6.
6. En europeisk samhörighetsanda gör det möjligt för oss att känna oss trygga och säkra på gator och torg, även bland obekanta. De offentliga parkerna, stortorgen och de breda boulevarderna i europeiska städer uttrycker den europeiska politiska andan: Vi delar vårt gemensamma liv och res publica. Vi utgår ifrån att det är vår plikt att ta ansvar för våra samhällens framtid. Vi är inte passiva undersåtar dominerade av despotiska krafter, vare de religiösa eller sekulära. Inte heller resignerar vi inför historiska krafters orubblighet. Att vara europé är att medverka i politiken och i historien. Vi är själva författare till vårt gemensamma öde.

The Way of Reason

Ett Europa vi kan tro på (och i)

Översättning av Fredrik Östman

1. Europa tillhör oss, och vi tillhör Europa. Dessa länder är vårt hem; vi har inget annat. Det överstiger vår förmåga att förklara anledningarna till vår uppskattning av Europa eller att motivera vår lojalitet. Det handlar om delad historia, förhoppning och kärlek. Det handlar om etablerade vanor, om stunder av sentiment och smärta. Det handlar om inspirerande upplevelser av försoning och om löftet om en gemensam framtid. Vardagliga landskap och händelser har en särskild betydelse — för oss, men inte för andra. Ett hem är en plats där saker och ting är bekanta och där vi är känns igen oavsett hur långt vi har vandrat. Detta är det sanna Europa, vår värdefulla och…

View original post 4,564 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s