Under täcket på Brå

Den djupa staten har sagt sitt…men kanske en dag kommer folket att ställa de ansvariga till svars för lögnerna om massinvandringen sen 90-talet.

Affes Statistik-blogg

För femton år sedan kom den politiskt känsliga Brå-rapporten: ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”. Var den rapporten korrekt utförd, eller var den ”bearbetad” av ett klåfingrigt Brå så att den gav en felaktig och mer politiskt bekväm bild av brottsutvecklingen? Finns det kanske en förklaring till att statsminister Stefan Löfven ”inte såg det komma”?

Hösten 2019 utkommer en studie från Linköpings universitet med det självförklarande namnet, Går det att lita på Brå?. I den intervjuas anställda och före detta anställda på Brå. Vissa av svaren från intervjupersonerna är uppseendeväckande. Till exempel, på frågan ”Vilken tilltro kan fästas vid yttranden och rapporter från Brå?” svarar en anställd på Brå (sid. 27):

”Det är överhuvudtaget mycket känsligt att titta under täcket på Brå
och frågeställningen är en bomb.”

I studien finns ett intressant avsnitt på sidan 35 (min fetning):

”Ett annat exempel som nämnts vid…

View original post 3,249 more words

Gästskribent EINAR ASKESTAD: ”Sikta ditt spjut” – DET GODA SAMHÄLLET

Gästskribent EINAR ASKESTAD: ”Sikta ditt spjut” – DET GODA SAMHÄLLET
— Läs på detgodasamhallet.com/2020/06/19/gastskribent-einar-askestad-sikta-ditt-spjut/amp/

Mod till motstånd

Lös upp den falska bilden

av ett framgångsrikt land

Se hur postmodernismen

drar oss ner i fördärvet

Låt det inte ske, vänta inte en dag

att någon annan siktar sitt spjut

Människors OLIKA värde styr i Sverige

Josefin Utas

”Alla människors lika värde” är ett begrepp som hörs och används för styrning och vägledning överallt i samhället idag, trots sin flummighet. Men visste ni att det till och med står i en av Sveriges grundlagar?

2010 gjordes en stor revision av Regeringsformen (Lag 2010:1408). Så här står det nu i kapitel 1:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

En del hävdar att ”människors lika värde” är en feltolkning av FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, där det egentligen handlar om värdighet (dignity). I Regeringsformen kan man konstatera att de helgarderat med båda, vilket ser väldigt konstigt ut. Viktigare än dess ursprung är dock hur man ska tolka dess lydelse.

Få kan förklara vad frasen egentligen betyder. Som den har kommit att användas så kan man klämma in det mesta i den, vilket har gjort…

View original post 564 more words

PARIS-DEKLARATIONEN

Stockholm 10 mars 2019
Ett tack till The Way of Reason som publicerat Parisdeklarationen 2017/ 10/17.
Ett välformulerat dokument, som jag som konservativ uppskattar och som jag anser lägger grunden det Europa jag vill se.
Det finns alltså ett alternativ till dagens sönderfallande Europa. Vi är inte passiva undersåtar dominerade av despotiska krafter om detta dokuments innehåll faller i god jord. Jag vet att det är lättare sagt än gjort, men någonstans måste motståndet till de politiska despoterna finnas i de djupa folklagren (Gula västarna t.ex), ett motstånd som sätter upp ett skydd mot de härskande eliternas vansinne. ,
Här ett utdrag punkt 6.
6. En europeisk samhörighetsanda gör det möjligt för oss att känna oss trygga och säkra på gator och torg, även bland obekanta. De offentliga parkerna, stortorgen och de breda boulevarderna i europeiska städer uttrycker den europeiska politiska andan: Vi delar vårt gemensamma liv och res publica. Vi utgår ifrån att det är vår plikt att ta ansvar för våra samhällens framtid. Vi är inte passiva undersåtar dominerade av despotiska krafter, vare de religiösa eller sekulära. Inte heller resignerar vi inför historiska krafters orubblighet. Att vara europé är att medverka i politiken och i historien. Vi är själva författare till vårt gemensamma öde.

The Way of Reason

Ett Europa vi kan tro på (och i)

Översättning av Fredrik Östman

1. Europa tillhör oss, och vi tillhör Europa. Dessa länder är vårt hem; vi har inget annat. Det överstiger vår förmåga att förklara anledningarna till vår uppskattning av Europa eller att motivera vår lojalitet. Det handlar om delad historia, förhoppning och kärlek. Det handlar om etablerade vanor, om stunder av sentiment och smärta. Det handlar om inspirerande upplevelser av försoning och om löftet om en gemensam framtid. Vardagliga landskap och händelser har en särskild betydelse — för oss, men inte för andra. Ett hem är en plats där saker och ting är bekanta och där vi är känns igen oavsett hur långt vi har vandrat. Detta är det sanna Europa, vår värdefulla och…

View original post 4,564 more words